Zgoda na uczestnictwo w zajęciach sportowych na ściance wspinaczkowej

Zgoda na uczestnictwo dziecka w sekcji

1 – Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, by:

uczestniczyła/uczestniczył w zajęciach sportowych na ściance wspinaczkowej i się wspinała/wspinał. 

2 – Mam świadomość, że wspinanie to sport niebezpieczny, stwarzający ryzyko utraty zdrowia lub życia dla osoby wspinającej się lub osób postronnych w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

3 – Wyrażam zgodę na udział

w zajęciach sportowych w CLIMB SKY.

4 – Zostałem poinformowany, że odpowiedzialność za organizację zajęć wspinaczkowych dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia i ich bezpieczeństwo w czasie wspinania ponosi instruktor/operator ściany wspinaczkowej.

5 – Zostałem poinformowany, że za bezpieczeństwo mojego dziecka na terenie CLIMB SKY odpowiada nauczyciel lub opiekun grupy. 

Podpisz się