Zgoda rodzica/opiekuna osoby małoletniej do 16 lat

Zgoda rodzica małoletniego do 16 lat

Wyrażam zgodę na przebywanie przez ww. dziecko w Centrum Wspinaczkowym Climb Sky w Bielsku Białej przy ul. Powstańców Śląskich 6 i korzystanie przez nie z atrakcji tego Centrum.

Jednocześnie oświadczam, że: 

  1. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania przez ww. dziecko z atrakcji Centrum Wspinaczkowym Climb Sky w Bielsku Białej przy ul. Powstańców Śląskich 6 w tym, aby uprawiało wspinaczkę. 
  2. zostałem/-am poinformowany/-a i zdaję sobie sprawę, że wspinanie to sport niebezpieczny, stwarzający ryzyko utraty zdrowia lub życia dla osoby wspinającej się bądź także osób postronnych i rodzący zagrożenie. 
  3. przeczytałem/-am Regulamin obowiązujący Centrum Wspinaczkowym Climb Sky w Bielsku Białej przy ul. Powstańców Śląskich 6, rozumiem treść dokumentu i zapoznałem/-am z nim ww. dziecko, w tym z postanowieniem wskazującym na obowiązek do ich przestrzegania w trakcie pobytu w Centrum Wspinaczkowym Climb Sky w Bielsku Białej przy ul. Powstańców Śląskich 6. 

Proszę zakreślić X jeśli ma odniesienie.

Podpis instruktora Climb Sky
  1. w czasie wizyty w Centrum wspinaczkowego Climb Sky w Bielsku Białej przy ul. Powstańców Śląskich 6 ww. małoletni będzie przebywał pod Moją opieką i stałym nadzorem.
  2. zostałem/-am przeszkolony/-a z asekuracji i zasad bezpiecznego wspinania. Znam zasady asekuracji i potrafię asekurować.
Podpis instruktora Climb Sky
Podpis instruktora Climb Sky

POUCZENIE: Niniejsza zgoda i oświadczenia są niezbędne dla rozpoczęcia korzystania z atrakcji Centrum wspinaczkowego Climb Sky w Bielsku Białej. Mają charakter jednorazowy.

Podpisz się