Oświadczenie osoby pełnoletniej

Oświadczam, że: 

  1. Nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania wspinaczki.
  2. Mam świadomość, że wspinanie to sport niebezpieczny, stwarzający ryzyko utraty zdrowia lub życia dla osoby wspinającej się lub osób postronnych, szczególnie w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. 
  3. Zapoznałem/am się z Regulaminem Climb Sky – Centrum Wspinaczkowe. 
  4. Zostałem/am przeszkolony/a lub/i zaliczyłem/am egzamin z asekuracji i zasad bezpiecznego wspinania. Znam zasady asekuracji i potrafię asekurować. 
Oświadczenie osoby pełnoletniej

Podpisz się
Podpisz się