Oświadczenie dotyczące zajęć w Climb Sky dla grup zorganizowanych

Oświadczenie dla grup zorganizowanych

Oświadczam, że: 

  1. Zostałem poinformowany/zostałam poinformowana i zdaję sobie sprawę, że w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa wspinanie to sport niebezpieczny, stwarzający ryzyko utraty zdrowia i życia dla osoby wspinającej się lub osób postronnych. 
  2. Osoby pod moją opieką nie mają przeciwwskazań zdrowotnych, i mogą uczestniczyć w zajęciach na ścianie wspinaczkowej. 
  3. Uczestnicy moich zajęć oraz ich opiekunowie prawni zostali poinformowani o celu zajęć, ich przebiegu oraz posiadanych uprawnieniach wspinaczkowych organizatora.

Dane organizatora (opiekuna grupy):

Podpisz się